top of page
Beverage Mug and a Laptop

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje, které zákazník poskytne pro obchodní transakci nebo pro registraci do obchodu, nebudou poskytovány třetím stranám a bude s nimi nakládáno dle příslušných zákonných ustanovení.

Obchodní vztahy v tomto internetovém obchodě se řídí platnými ustanoveními Občanského a Obchodního zákoníku a dalších souvisejících právních norem a předpisů.

Platební podmínky

Našim zákazníkům nabízíme tři způsoby úhrady zboží:

 1. Zboží může být zasláno na dobírku - je zaplaceno při převzetí, na Poště nebo kurýrní službě.

 2. Zboží je možné platit převodem na účet dodavatele předem - po připsání platby na účet, bude zboží odesláno zákazníkovi v běžných dodacích lhůtách. Výhodou platby předem je nižší platba za dopravné. Číslo účtu a variabilní symbol je uveden v emailovém potvrzení objednávky.

 3. Zboží je možné si osobně vyzvednout na kontaktní adrese; Bernardova 798, 253 03 Chýně. Platbu lze provést v hotovosti. Platba platební kartou na místě není možná. Osobní vyzvednutí po výzvě emailem.


Dodací podmínky

V naší nabídce je zboží od mnoha různých dodavatelů, z čehož plynou různé dodací lhůty, které jsou maximálně 3 týdny.

Některé zboží máme skladem a každý týden jej doplňujeme.

Uvedená dostupnost zboží u jednotlivých produktů je pouze orientační. Doba dodání závisí na dostupnosti zboží u dodavatele. Naší snahou je neprotahovat dodávky objednaného zboží. Zboží standardně odesíláme od následujícího pracovního dne do tři týdnů po obdržení objednávky. V případě, že nebude možné vyřídit objednávku v uvedených termínech, budeme zákazníka kontaktovat a dohodneme se na dalším postupu v daném obchodním případě pokud možno ke spokojenosti zákazníka.

Přeprava zboží

Pro přepravu zboží využíváme služeb přepravců.

Telefonické ověření

Provozovatel si vyhrazuje právo telefonicky, popř. e-mailem ověřovat správnost poskytnutých údajů a správnost objednávek (zejména u objednávek většího rozsahu).


Změna cen

Provozovatel si vyhrazuje právo změnit ceny bez předchozího upozornění. Zároveň zaručuje, že v případě změny cen bude u objednaných a nedodaných objednávek účtována původní cena, která byla v době objednání. Tato zásada se však netýká časově omezených akcí s uvedenou platností od – do.


Dostupnost zboží

Provozovatel si vyhrazuje právo zrušení (nepřijetí) objednávky, nebo jejího částečného plnění v případě, kdy požadované zboží bylo staženo z prodeje nebo není dále výrobcem dodáváno.

Pokud je u výrobku uvedena dostupnost " skladem u dodavatele", je zboží dodáno většinou do týdne.


Vrácení zboží

Pokud se zakoupeným zbožím z našeho obchodu nejste spokojeni, můžete toto zboží vrátit  nejpozději však do 14 dnů od jeho doručení.

Vrácené zboží musí zákazník doručit na adresu prodávajícího na vlastní náklady. Zákazník zboží musí vrátit nepoškozené, kompletní, nepoužité a v původním nepoškozeném obalu a s dokladem o koupi.

Po vrácení zboží budou zákazníkovi vráceny peníze bankovním převodem na číslo účtu kupujícího, a to nejpozději do 30 dnů ode dne doručení na  adresu prodávajícího.

Vrácená částka nebude zákazníkovi snížena o celkové náklady vzniklé na balné a dopravné, které vznikli prodávajícímu při odesílání zásilky k zákazníkovi.

Vrácené zboží nezasílejte na dobírku, takto poslané zboží nebude u nás převzato.

Záruka a Reklamace pro E-shop

 1. Záruka za zboží prodávané v internetovém obchodě se řídí platným a  účinným právním řádem České republiky.

 2. V případě závady na zboží je možno se obrátit na prodávajícího nebo na autorizované servisy pro jednotlivé typy výrobků.

 3. Obsahuje-li zásilka záruční list dodávaný výrobcem, prosím pošlete nám jej na naši poštovní adresu k potvrzení. Záruční list nelze potvrzovat předem z důvodu možnosti vrátit zboží v zákonné 14 denní lhůtě.

 4. Zákazník je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu zboží, je zákazník povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zboží za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v  průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodáno nové zboží. Podepsáním přepravního listu zákazníkem zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží bylo řádně a včas dodáno. V případě mechanického poškození zboží, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je zákazník povinen reklamovat zboží nejpozději do tří dnů po dodání zboží. Pozdější reklamace mechanického poškození zboží již není možné uznat z důvodu vypršení pojistné doby přepravní společnosti. Před prvním použitím zboží je zákazník povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a  následně se těmito informacemi důsledně řídit. V  případě nesprávného používání zboží nese odpovědnost zákazník.

 5. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním.

 6. V  případě, že zboží při převzetí zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to opravou zboží, výměnou zboží a, není-li takový postup možný, může zákazník požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud zákazník před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Zákazník má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. O tom rozhodne autorizované servisní středisko, a to formou písemného posouzení této vady. V takovém případě bude zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka.


Záruční podmínky pro nábytek nebo zakázkový nábytek

 1. Zákazník (kupující, montážní firma nebo koncový majitel věci) je povinen si výrobek při přebírání a před montáží zkontrolovat. Pozdější reklamace namontovaných výrobků se zjevnými vadami nebudou uznány.

 2. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé na základě nedodržení pokynů uvedených v montážním návodu pro daný výrobek nebo pokynů montážníka při montaží.

 3. Záruka se nevztahuje na poškození výrobku způsobené zákazníkem, dopravcem, nesprávnou manipulací nebo nesprávným skladováním výrobku, nesprávnou vlastní zákazníkovou montáží, nevhodným používáním nebo nesprávným ošetřováním (hlavně lakovaných ploch) či údržbou výrobku a vniklými nečistotami do výrobku.

 4. Pro čištění výrobku se mohou používat pouze vhodné čisticí prostředky.

 5. Případnou reklamaci řeší zákazník s prodejcem, který dále řeší s výrobcem nebo dodavatelem, u kterého reklamovaný výrobek zakoupil nebo s autorizovaným servisním střediskem.

 6. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci zákazníkem nebo datumem vystavení doplatkové faktury.

 7. Bez dokladu o nabytí výrobku nelze uplatnit nárok na reklamaci.

 8. V případě neoprávněné reklamace spojené s výjezdem servisního pracovníka k zákazníkovi hradí veškeré náklady servisního pracovníka spojené s neoprávněnou reklamací zákazník.

 9. Koupelnový nábytek nesmí být vystaven dlouhodobému působení  stojící vody a extrémně vysoké vzdušné vlhkosti.

 10. Záruka se nevstahuje na nekvalitní přípravou podkladů (nerovnost stěn a podlah).

 11. Nahlášení reklamace je nutno provést neprodleně (bez zbytečného odkladu) po zjištění vady

Objednáním zboží nebo zaplacením zálohy objednatel souhlasí s výše uvedenými podmínkami.

Výrobky jsou až do úplného zaplacení majetkem EVR-DESIGN.

bottom of page